Kotły ecodesign (5 klasy) na paliwo stałe 

Pomimo rozwoju nowoczesnych źródeł ciepła takich jak pompy ciepła oraz kotły gazowe następuje również rozwój kotłów na paliwa stałe. Należy tu uwzględnić rozwój technologii podnoszenie jakości węgla jak i technologii produkcji paliwa z drewna.
Celem eliminacji kotłów na paliwa stałe emitujących nieakceptowalne obecnie spaliny zostały wdrożone stosowne normy. Od 1.01.2020 roku dopuszczone do sprzedaży są jedynie kotły, które spełniają wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE (EcoDesign). W porównaniu do dotychczas obowiązujących wymagań 5 klasy wg. normy PN-EN 303-5:2012, kotły na paliwa stałe muszą charakteryzować się nie tylko niską emisją pyłu, tlenku węgla i gazowych zanieczyszczeń organicznych ale także odpowiednią sezonową efektywnością energetyczną.

Jakie wymogi muszą spełniać kotły aby otrzymać EcoDesign?

  • sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW lub nie może być mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW
  • emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa
  • emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać 20 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa
  • emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać 500 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa
  • emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać 200 mg/m³ w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m³ w przypadku kotłów na paliwa kopalne

Wszystkie kotły oferowane przez NOREN House posiadają certyfikat EcoDesign, spełniając tym samym obecne - bardziej restrykcyjne wymagania.

 

kocioł na paliwo stałe 5 klasa

 

NORENhouse - Nowoczesne Rozwiązanie Energetyczne

 

Firma inżynierska zajmująca się projektowaniem, montażem, pomocą w sfinansowaniu oraz serwisowaniem i gwarancją :

 

Pomp ciepła, kotłów gazowych, kotłów na paliwa stałe (węgiel, pellet), klimatyzacji, wentylacji, rekuperacji;

Fotowoltaiki :

Technik dachowych, dekarskich.